فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۲۲:۵۳ ۵
طبقه بندی: اخبار منطقه
چچ
2LXYr9mI2LEgMzAzINin2K7Yt9in2LEg2KjZhyDZhdi02KfYutmEINmF2LLYp9it2YUg2K/YsdmF2YbYt9mC2YcgNQ==

در شش ماه نخست سال جاری صورت گرفت؛

صدور 303 اخطار به مشاغل مزاحم درمنطقه 5

شهردار منطقه پنج مشهد گفت: در شش ماه ابتدای سال جاری در بازدید از مشاغل مزاحم توسط کارشناسان امر به عمل آمده که از این میان 303مورد اخطار اولیه بند 20برای مشاغل متخلف صادر شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5، حامد لطیفی در این خصوص گفت: در بازدید از مشاغل مزاحم توسط کارشناسان امر به عمل آمده که از این میان 303مورد اخطار اولیه بند 20برای مشاغل متخلف صادر شده است.
وی افزود: براساس درخواست ها و گزارش های شهروندان و ساکنین از مزاحمت های ایجاد شده کارشناسان اداره نظارت با حکم مراجع قضایی برای افراد متخلف نظریه‌ صدورمی کنندکه در این مدت 204نظریه صادر شده و به مالکان ظرف مهلت تعیین‌شده، برای رفع مزاحمت یا انتقال شغل به خارج از شهر اقدام شود.
شهردار منطقه پنج بیان کرد: 19مورد پلمب نیز ازابتدای سال جاری تاکنون در سطح منطقه برای مشاغل مزاحم صادر شده است.

منبع:
آدرس کوتاه شده: