فهرست طبقات
شنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۱۳ ۱۸
طبقه بندی: فرهنگی
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YXYs9in2KjZgtin2Kog2YjYsdiy2LTZiiDYr9ixINmF2YbYt9mC2YcgNQ==

در هفته تربیت بدنی صورت گرفت:

برگزاری مسابقات ورزشی در منطقه 5

در هفته تربیت بدنی مسابقات ورزشی مختلفی در منطقه پنج مشهد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 5، مسابقات ورزشی متنوعی به منظور ایجاد شادی و نشاط شهروندان و همکاران با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار شد.
به همت اداره تربیت بدنی منطقه پنج مسابقات دارت و آمادگی جسمانی ویژه کارکنان با حضور 80نفر از منطقه پنج برگزارگردید.
مسابقه محله ای آب پاشنو با حضور بیش از 180نفر پدر و پسر در یک رقابت شاد شرکت کردند و به نفرات برتر جوایز اهدا شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7831692695618
Qt: 1.647843837738