فهرست طبقات
دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۵۶ ۱۶
طبقه بندی: فرهنگی
چچ
2KrYrNmE2YrZhCDYp9iyINio2LHar9iy2YrYr9qv2KfZhiDZhdiz2KfYqNmC2Ycg2YPYqtin2KjYrtmI2KfZhtmKINiv2LEg2YXZhti32YLZhyA1

تجلیل از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی در منطقه 5

برگزیدگان مسابقه کتابخوانی اصول شهروندی منطقه 5مورد تقدیر قرارگرفتند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5،مسابقه کتابخوانی اصول شهروندی با هدف آگاهی شهروندان از حقوق خود، ترویج فرهنگ مطالعه وکتابخوانی، تشویق و ترغیب شهروندان به کتابخوانی توسط اداره فرهنگی و اجتماعی منطقه پنج در رده سنی مختلف برگزار شد. برنامه تجلیل از برگزیدگان مسابقه کتابخوانی اصول شهروندی با حضور نظری معاونت فرهنگی واجتماعی منطقه۵ برگزار گردید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.165002822876
Qt: 2.27707695961