چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۵۳ ۲۰
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KLZhdin2K/ZhyDYqNin2LQg2Ygg2K3YttmI2LEg2YbZitix2YjZh9in2Yog2b7Ysdiq2YTYp9i0INiu2K/Zhdin2Kog2LTZh9ix2Yog2YXZhti32YLZhzUg2K/YsSDZvtmKINio2KfYsdi02YfYp9mKINi02Kgg2q/YsNi02KrZhw==

آماده باش و حضور نیروهای پرتلاش خدمات شهری منطقه5 در پی بارشهای شب گذشته

گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: گزارش تصویری آماده باش و حضور نیروهای پرتلاش خدمات شهری منطقه5 در پی بارشهای شب گذشته

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1386392911275
Qt: 2.1673665046692