یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۱۷ ۲۱
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2KzZhNiz2Ycg2YXZhtin2YLYtdmHINiv2LEg2YXZhti32YLZh9u1

برگزاری جلسه مناقصه در منطقه۵

جلسه مناقصه اصلاح هندسی معابر سواره رو میدان اروند با حضور حامد لطیفی شهردار منطقه ۵ ، معاونین ، نمایندگان ستاد ، شورای اسلامی شهر و حوزه های تخصصی برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه5: همزمان با بسیت و نهمین روز از آبان ماه جلسه مناقصه اصلاح هندسی معابر سواره روی میدان اروند منطقه۵ برگزار شد.

ظهر روز گذشته جلسه مناقصه با حضور حامد لطیفی شهردار منطقه ۵ ، معاونین ، نمایندگان ستاد ، شورای اسلامی شهر و حوزه های تخصصی برگزار شد .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.903062025706
Qt: 1.7956435680389