دوشنبه, ۰۸ آذر ۱۴۰۰ ۲۳:۱۹ ۱۹
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2KfYrNix2KfZiiDYt9ix2K0g2YXYqNin2LHYstmHINio2Kcg2KzZiNmG2K/ar9in2YYg2K/YsSDYs9i32K0g2YXZhti32YLZhyA1

اجرای طرح مبارزه با جوندگان در سطح منطقه 5

طرح مبارزه با جوندگان (موش) در سطح منطقه پنج در حال اجرایی می باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5، این طرح با هدف مبارزه با جوندگان ، کنترل و جلوگیری از انتقال بیماری، افزایش بهداشت محیط وسالم‌سازی فضاهای سبز شهر اجرا می شود.
با توجه به اینکه موش به فضای سبز خسارت های زیادی ایجاد و باعث خشک شدن فضای سبز می شود اداره فضای سبزمنطقه 5 با روش طعمه گذاری با این جوندگان مبارزه می کند.
در این روش پس از شناسایی لانه های فعال (لانه کوبی) نموده و با طعمه گذاری بسته های شوک بوم برای از بین بردن آنها استفاده می شود .

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.3534806569417
Qt: 3.9104433059692