فهرست طبقات
یکشنبه, ۰۵ دی ۱۴۰۰ ۲۲:۲۲ ۱۲
طبقه بندی: اجتماعی
چچ
2KjYsdqv2LLYp9ix2Yog2YbZhdin2YrYtNqv2KfZhyDYr9iz2KrYp9mI2LHYr9mH2KfZiCDYqNin2LLYp9ix2obZhyDZgdix2YjYtCDZhdit2LXZiNmE2KfYqiDYrtin2Ybar9mKINiv2LEg2KjYp9iy2KfYsSDZhdmE2YQ=

برگزاری نمایشگاه دستاوردهاو بازارچه فروش محصولات خانگی در بازار ملل

نمایشگاه دستاوردهاو بازارچه فروش محصولات خانگی در بازار ملل منطقه پنج برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5، نمایشگاه دستاوردهاو بازارچه فروش محصولات خانگی با همکاری مرکز مثبت زندگی،اداره فرهنگی واجتماعی منطقه۵ ، فرهنگسرای بهرمان وبازار ملل به مدت سه روز در این بازاربرگزار گردید.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7625945409139
Qt: 1.6528425216675