چهارشنبه, ۲۲ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۳۰ ۳۵
طبقه بندی: اخبار شهر
چچ
2b7Yp9iz2K7ar9mI2YrZiiDYudmF2YTZitin2KrZiiDYqNmHINiv2LHYrtmI2KfYs9iqINmH2KfZiiDYtNmH2LHZiNmG2K/Yp9mGINiv2LEg2YXZhti32YLZhyA1

پاسخگویی عملیاتی به درخواست های شهروندان در منطقه 5

از ابتدای دی ماه به 17 درخواست شهروندی توسط اکیپ اجرایی فوریت های ۱۳۷ با مشارکت شهرداری منطقه5 پاسخ داده شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5،از ابتدای ماه جاری تاکنون به 17در خواست شهروندی پاسخ داده شده است.

17درخواست با موضوع فعالیت عمرانی بوده که این درخواست ها در سطح منطقه اجرایی شده است.

عملیات لکه گیری، پیاده رو ساز، جدول و دال گذاری و ... بامشارکت امور راهبردی مردمی 137و شهرداری منطقه پنج در سطح معابر این منطقه اجرایی شده و همچنان ادامه دارد.

پاسخگویی به امورشهروندان کمتر از 72ساعت مورد اجرای قرار گرفته است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.5930919647217
Qt: 4.1289908885956