فهرست طبقات
یکشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۴:۰۳ ۹
طبقه بندی: اخبار صفحه اصلی
چچ
2KLYstin2K/Ys9in2LLZiiA2NjAw2YXYqtixINi32YjZhCDYp9iyINin2LHYp9i22Yog2K3YsdmK2YUg2YXZhti32YLZhyA1

در راستای حفظ و صیانت از اراضی حریم صورت گرفت؛

آزادسازی 6600متر طول از اراضی حریم منطقه 5

رئیس اداره نظارت بر ساخت و ساز منطقه 5 ازآزادسازی حریم 6600متر طول ازاراضی حریم این منطقه از ابتدای سال تاکنون خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 5 ،احمد رضایی با بیان این خبر گفت: از ابتدای ازسال جاری تاکنون 6600متر طول از اراضی حریم و 144متر مربع داخل محدوده منطقه5 در راستای حفظ و صیانت از اراضی حریم با هماهنگی و دستور صریح مقام محترم قضایی آزادسازی شد.
وی افزود : تغییر کاربری ، تفکیک غیر مجاز ، عدم استحکام بنا و ساخت و ساز غیر قانونی از جمله تخلفات عمده در حریم شهر قلمداد می شود .
رئیس اداره نظارت بر ساخت و ساز منطقه 5 بیان کرد: با تمام توان از ساخت و ساز های غیر مجاز در حریم شهر جلوگیری می کنیم و به برخی افراد سودجو اجازه نخواهیم داد تا منافع عمومی و اموال بیت المال را با مخاطره روبرو کنند.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9047646522522
Qt: 1.7932920455933