پیگیری

منطقه 5 شهرداری مشهد

آدرس : بلوار میرزا کوچک خان-نبش میرزاکوچک خان 15
کد پستی : ۹۱۸۶۵۸۷۵۶۰
تلفن : ۳۱۲۹۴۲۱۰ ۱۴
تلفن گویا : ۰۵۱۳۱۲۹۴۲۱۳-۱۰
فکس : ۰۵۱۳۱۲۹۴۲۸۶
پیامک : ۵۰۰۰۴۶۰۱۰۰۸۹۰۵
پست الکترونیک :
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه 7:30 الی 14:30
پنجشنبه 7:30 الی 13:30
فهرست واحدهای سازمانی
No Cache
Gt: 2.0109434127808
Qt: 2.1877710819244