فهرست طبقات
پربازدیدترین مطالب معرفی منطقه
فهرست مطالب معرفی منطقه
  • معرفی منطقه5
    دوشنبه, ۱۹ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۱۷

    معرفی منطقه5

    منطقه پنج در سال 1374 تأسیس شد. مساحت آن : 1438 هکتار ( محدوده خدماتی ) 4202 هکتار( محدوده نظارتی ) 110هکتارمساحت بافت فرسوده وسکونتگاه های غیر رسمی منطقه می باشد(که ...

No Cache
Gt: 1.3997179667155
Qt: 1.5038516521454